• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Tổ lý luận chính trị

Tổ lý luận chính trị

Đọc thêm: Tổ lý luận chính trị

Tổ tâm lý giáo dục

Tổ tâm lý giáo dục

 • Văn phòng: Tầng 3 – Dãy nhà Hiệu bộ
 • Điện thoại: 02183.893118
 • Email: t.tlgdhb@yahoo.com.vn…

Đọc thêm: Tổ tâm lý giáo dục

Tổ giáo dục quốc phòng

Tổ giáo dục quốc phòng

Đọc thêm: Tổ giáo dục quốc phòng

Tổ thư viện

Tổ thư viện

 • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà thư viện
 • Điện thoại:  
 • Email:…

Đọc thêm: Tổ thư viện

Tổ tài vụ

Tổ tài vụ
 • Văn phòng: Tầng 1 – Dãy nhà Hiệu bộ
 • Điện thoại:  
 • Email: t.taivuhb@yahoo.com.vn…

Đọc thêm: Tổ tài vụ

TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

Thấm thoát một năm học nữa lại trôi qua, ngày 30/5/2017 Cơ sở mầm non Hoa Sen tổ chức Lễ bế giảng và ra trường cho trẻ 5 tuổi năm học  2016 – 2017.…

Đọc thêm: TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

: