• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠC CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2019…

Đọc thêm: Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2015-2016

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  năm học 2015-2016

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  năm học 2015-2016…

Đọc thêm: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Đọc thêm: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

: