• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 25 (2016 - 2019)…

Đọc thêm: Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2017 - 2018…

Đọc thêm: Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Cam kết công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2017

Cam kết công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2017

Cam kết công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2017…

Đọc thêm: Cam kết công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 2017

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp 2017

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp 2017

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp 2017…

Đọc thêm: Danh sách cấp bằng tốt nghiệp 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

(Kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT- GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)…

Đọc thêm: BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

: